Retur til hovedside

Udgivelser

Frølich, Søren
Empowerment af patienter med kroniske smerter
BestPractice - Smerter, 9. årgang nr.6,2015
Frølich, Søren
A psychological approach to chronic pain
Psykologisk Tidsskrift, NTNU, 18. årgang 01-2014, Oslo
Frølich, Søren
Kroniske smerter
i: Sygeplejens fundament 2. udgave
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. Kbh. 2013
Friis-Hasché, E & Frølich, S
Smertens psykologi.
i: Klinisk sundhedspsykologi 2. udgave (red.: Friis-Hasché, E.; Frostholm, L. & Schröder, A..)
Munksgaard Danmark, Kbh. 2013
Frølich, Søren
Kroniske smerter - Kan man lære at leve med det? 3. udgave
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. Kbh. 2011 (152 s.)
Frølich, Søren
Den kroniske smertepatient
i: Grundbog i psykiatri (red.: Erik Simonsen og Bo Møhl)
Hans Reitzels Forlag, 2010
Frølich, Søren
Kronisk smerte - en skjult lidelse
i: Skjulte lidelser (red.: Susan Schlüter og Vibeke Søndergaard)
Dansk psykologisk forlag, 2009
Frølich, Søren
Psykologi og smertebehandling
i: Smerter - baggrund, evidens og behandling (red.: Jensen, TS, Dahl, JB & Arendt-Nielsen, L)
FADL's Forlag, 2. udg. Kbh. 2009
Frølich, Søren
Psykologiske aspekter ved kroniske smerter
i: Praktisk klinisk smertebehandling. 5. udg. (red.: Jensen N-H & Sjøgren P)
Munksgaard Danmark, Kbh. 2009
Jensen N-H. & Frølich S.
Behandling af kroniske smerter – en underprioriteret samfundsopgave
Ugeskrift for Læger 2006; 168(20): 1940
Samuelsen, S.; Hansen, R.; Frølich, S.; Svendsen, A. & Kloster, B.
Smerteskole – en medicinsk teknologivurdering
København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Medicinsk Teknologivurdering – puljeprojekter 2006; 6(3)
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CEMTV/Smerteskole/Smerteskole.pdf
Hansen, A.; Jensen D.V.; Larsen, E.C.; Wilken-Jensen, C.; Kaae, B.E.; Frølich, S.; Thomsen, H.S.; Hansen, T.M.
Postpartum pelvic pain--the "pelvic joint syndrome": a follow-up study with special reference to diagnostic methods.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2005; 84(2); 170-6
Frølich, Søren
Kroniske smerter.
i: Klinisk sundhedspsykologi (red.: Friis-Hasché, E.; Elsass, P. & Nielsen, Th.)
Munksgaard Danmark, Kbh. 2004
Sengeløv, L.; Frølich, S.; Kamby, C.; Jensen, N-H.; Steven, K.
The functional and psychosocial status of patients with disseminated bladder cancer
Urologic Oncolgy 5 (2000); 20-24
Frølich, S.
Chronic Pain and Sexuality.
Scandinavian Journal of Sexology 1998; 1,4; 194-95
Carlsson, P. & Frølich, S.
Smerte og seksualitet.
i: Hjerne og seksualitet (red: Graugaard, Chr.;Hertoft, P. & Møhl, B.)
Munksgaard, København 1997
Søren Frølich
"Kroniske smerter - det må du lære at leve med."
Psykologisk Set 1994; 15; 15-24
Frølich, Søren
Psykologisk smertebehandling.
Alternativ eller supplement til den lægelige behandling af kroniske smertetilstande.
Lægemagasinet 1994; 6; 35-37
Frølich, Søren
Smertepsykologi.
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1993; 3; 169-176
Helle Andersen, Eva Ethelberg, Søren Frølich, Annette Poulsen
Sundhedspsykologisk videreuddannelse
Psykolog nyt. - Årg. 46, nr. 5 s.177-181. 1992
Frølich, Søren
Smerter - Hvad man selv kan gøre.
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. Kbh. 1991 (120 s.)
Seersholm N.J.; Frølich S.; Jensen N.-H. & Eriksen, J.
Uægte sygdom - en iatrogen lidelse?
Ugeskrift for Læger 1991; 153; 2133-5
Eriksen, J.; Jensen N.-H. & Frølich S.
Hvorfor skal kroniske smertepatienter overhovedet have opioider i form af injektioner?
Ugeskrift for Læger 1990; 152; 3181-2
Frølich, S. & Eriksen, J.
Psychological assesment and manipulation in pain therapy.
Current Opinion in Anaesthesiology 1989; 2; 632-638
Frølich, Søren
Psykologisk smertebehandling.
Helse og Arbete 1987; 4.
Frølich, Søren
Følelsesblokering og psykosomatiske sygdomme.
Helse og Arbete 1987; 2.
Retur til hovedside