Hjem English Balloner

Ny blog 2021-22 Link til min gamle blog 2012-2015

Common sense og videnskab

Oktober 2021
Forleden var jeg sammen med en, der efter at have erfaret, at jeg var psykolog, stillede nogle af de almindelige spørgsmål.
"Går man så som psykolog og diagnosticerer alle dem, man møder?"
"Beskæftiger psykologer sig ikke bare med det, vi alle bruger hele tiden?"

Det første spørgsmål kunne let besvares benægtende: jeg er ikke på arbejde i fritiden.
Det sidste spørgsmål er velrammende belyst i et af Piet Hein's "Gruk":
”En psykolog er én, der i sit ansigts sved studerer det, som alle ved.”

Og det er på en måde rigtigt nok. Vi anvender alle hele tiden i dagligdagen en viden om menneskers oplevelse og adfærd. Det gælder både vores erfaringsbaserede viden om os selv og viden om andres reaktioner.
Men psykologi som videnskab er noget andet og mere end hverdagens menneskekundskab. Det er forsøg på bevise lovmæssigheder omkring oplevelse og adfærd....

Nogle videnskaber f.eks. assyriologi beskæftiger sig med viden, der ikke er alment kendt.
Men andre videnskaber, som eksempelvis fysik, studerer ligesom psykologi forhold, som alle hele tiden bruger i deres dagligdag.
Tag "tyngdeloven": alle forventer at et æbel, man slipper, eller som knækker af fra træet, falder mod jorden. Det var ikke det, Newton opdagede, da han ifølge anekdoten fik et æble i hovedet. Det var derimod den indsigt, at der var en generel lovmæssighed på spil, som måske kunne beskrives matematisk. Det er ikke helt sandt, at ting falder nedad. For på den anden side af jorden falder de opad - set her fra vores side. Og æblet falder ikke bare med en bestemt konstant hastighed. Måler man på det, viser det sig, at det accellerer med en bestemt accelleration. Genstande bliver tiltrukket af jorden med en kraft, der er proportional med deres vægt, eller mere korrekt deres masse, som efter Newtons indsigt ikke længere er det samme som vægt. Og hans løsning var radikal: en lov om generel tiltrækning mellem alle masser, proportional med hver af masserne og omvendt proportional med kvadratet på afstanden mellem dem. Herefter kunne man matematisk beregne sig til planeternes baner.

Psykologi prøver også at finde empirisk bekræftede lovmæssigheder, men de kan sjældent formuleres så præcist som tilfældet er med den Newton'ske mekanik.

| Første | | Forrige | | Næste |