Hjem English Balloner

Link til min gamle blog 2012-2015

Ny blog 2021-22

Common sense og videnskab

Forleden var jeg sammen med en, der efter at have erfaret, at jeg var psykolog, stillede nogle af de almindelige spørgsmål.
"Går man så som psykolog og diagnosticerer alle dem, man møder?"
"Beskæftiger psykologer sig ikke bare med det, vi alle bruger hele tiden?"

Det første spørgsmål kunne let besvares benægtende: jeg er ikke på arbejde i fritiden.
Det sidste spørgsmål er velrammende belyst i et af Piet Hein's "Gruk":
”En psykolog er én, der i sit ansigts sved studerer det, som alle ved.”

Og det er på en måde rigtigt nok. Vi anvender alle hele tiden i dagligdagen en viden om menneskers oplevelse og adfærd. Det gælder både vores erfaringsbaserede viden om os selv og viden om andres reaktioner.
Men psykologi som videnskab er noget andet og mere end hverdagens menneskekundskab. Det er forsøg på bevise lovmæssigheder omkring oplevelse og adfærd....

Nogle videnskaber f.eks. assyriologi beskæftiger sig med viden, der ikke er alment kendt.
Men andre videnskaber, som eksempelvis fysik, studerer ligesom psykologi forhold, som alle hele tiden bruger i deres dagligdag.
Tag "tyngdeloven": alle forventer at et æbel, man slipper, eller som knækker af fra træet, falder mod jorden. Det var ikke det, Newton opdagede, da han ifølge anekdoten fik et æble i hovedet. Det var derimod den indsigt, at der var en generel lovmæssighed på spil, som måske kunne beskrives matematisk. Det er ikke helt sandt, at ting falder nedad. For på den anden side af jorden falder de opad - set her fra vores side. Og æblet falder ikke bare med en bestemt konstant hastighed. Måler man på det, viser det sig, at det accellerer med en bestemt accelleration. Genstande bliver tiltrukket af jorden med en kraft, der er proportional med deres vægt, eller mere korrekt deres masse, som efter Newtons indsigt ikke længere er det samme som vægt. Og hans løsning var radikal: en lov om generel tiltrækning mellem alle masser, proportional med hver af masserne og omvendt proportional med kvadratet på afstanden mellem dem. Herefter kunne man matematisk beregne sig til planeternes baner.

Psykologi prøver også at finde empirisk bekræftede lovmæssigheder, men de kan sjældent formuleres så præcist som tilfældet er med den Newton'ske mekanik.
COOP deltager i overvågningskapitalismen
(april 2022)

Apropos den aktuelle bog:

>

har jeg installeret forskellige redskaber til blokering af sporingsmekanismer på min telefon og tablet. Duckduckgo-browseren tilbyder en generel kontrol og blokering for alle andre apps. Jeg har også købt og installeret en app, der hedder Netguard. Begge viste til min overraskelse, at COOP's app til indkøb sendte data til Facebook.

Duckduckgo:

Netguard:


Jeg lukkede min Facebook-konto i 2012 se: gammel blog og ønsker ikke at have noget med foretagendet at gøre.
Jeg skrev mail til COOP:

Date: Tue, 15 Mar 2022 12:51:46 +0100
To: spoerg@samvirke.dk
Subject: Primekonto app sender data til Facebook
Kære COOP,
Jeg er blevet glad for at bruge Primekonto med dens fordele og app'en til hurtigt at handle. Men jeg er via min telefons databeskyttelses apps også blevet opmærksom på, at COOP-app sender (eller prøver at sende) oplysninger om mig til Facebook, nok ikke med navn og email, men med tilstrækkelige tekniske oplysninger til at de vil kunne profilere mig og mit indkøbsmønster.
Jeg kan ikke forstå, at COOP bidrager til den slags overvågning fra en trediepart.
For mange år siden slettede jeg min konto på Facebook, netop fordi jeg ikke kunne acceptere deres omgang med personlige oplysninger. Har COOP nogen god forklaring på samarbejdet med Facebook, eller er datalækket blot en smutter fra et IT-firma, som I benytter?
Søren Frølich

, og fik dette svar:

Kære Samvirke-læser
Tak for din mail med spørgsmål til Samvirkes sider "Din Butik" eller til Samvirkes brevkasse.
Vi får hver måned rigtigt mange mails fra læsere, der ønsker svar om alt fra medlemskab, Coop og indkøbsoplevelser til spørgsmål om ernæring og husholdning.
Det er ikke muligt for os at svare på alle spørgsmål, ligesom alle spørgsmål og svar heller ikke bringes i Samvirke. Du har også mulighed for at kontakte Coop her: https://om.coop.dk/koncern/Kontakt.aspx
Med venlig hilsen
Redaktionen på Samvirke

Jeg har derefter læst i COOPs forskellige privatlivserklæringer, og ikke blevet meget klogere, udover at se, at de selvfølgelig er fopligtiget til at udlevere kundens data på forlangende.
Jeg har så sendt følgende til minedata@coop.dk og derunder citeret min første mail:

Kære COOP,
Jeg sendte 15.3. nedenstående mail til Samvirkes brevkasse og fik hurtigt svar om at man modtog mange henvendelser og ikke kunne besvare dem alle (i Samvirke). Det forstår jeg fuldt ud, omend jeg nok synes at emnet har almen interesse.
Inden jeg går videre vil jeg gerne se, hvad der evt. måtte være sendt videre af oplysninger om mig til trediepart.
Jeg vil derfor udbede mig en fortegnelse over alle mine data som registreret hos COOP og i app'en, samt hvor data måtte være sendt videre hen (url-adresser er fint).
mit medlemsnummer er: ********
Med venlig hilsen,
Søren Frølich